Menu

Жилищни сгради – ж.к “Бяла черква”, кв. Панчарево, гр.София

Жилищен комплекс затворен тип, на терен от 14 832 кв.м, включващ осем жилищни и една обществено-обслужваща сграда с 50 апартамента и 25 индивидуални жилища, паркинги, зелени площи и детски кът. Последният IV етап включва още две сгради с 12 еднофамилни жилища. Сградите са триетажни жилища обединени в къса, сключена застройка със скатни покриви, изпълнени с традиционни материали – каменна облицовка от рязан ивайловградски камък, светла влачена мазилка, дъсчени обшивки и детайли от масивна дървесина.

категория:   residential, жилищни, Портфолио