Menu

Жилищна сграда с магазини, офиси на ”Евробилдинг”, бул.”Сливница”, гр. София

Сградата е разположена на бул. "Сливница", в централната градска част на София, близо до ъгъла с ул.”Г.С.Раковски”. Различните функции, които сградата съчетава, предопределят характерното за нея "етажно делене". Първият етаж е изцяло търговски, следващите два етажа са офисни, а над тях са разположени жилищните етажи -четири типови и един с мезонетни апартаменти и ателиета. Подземните гаражи са на две нива, достъпни директно от булеварда с две последователни рампи. Фасадното решение на сградата е еднозначно подчинено на различните изисквания на отделните функционални зони. Така обществено обслужващите етажи са максимално остъклени, a жилищните са "уплътнени" и обобщени в два симетрични еркера. Вертикалните комуникации и съответните входове са самостоятелни, разположени в средата на главната фасада и естествено акцентирани с козирка, носена от метална арка. Така е постигнат необходимият мащаб за цялостното възприемане на сградата при условията на забързания трафик на булеварда.

категория:   residential, жилищни, Портфолио