Menu

Жилищна сграда, м.”Симеоново-север”, гр.София

Жилищната сграда е на два етажа и сутерен, достъпен от двора. Композицията на сградата е изградена от два пресичащи се обема - едноетажен и двуетажен, слизащи по терена, с отделни покриви. Фасадите са решени като комбинация от каменна облицовка в цокълния етаж, дървени обшивки по стрехи и минерална мазилка.

категория:   residential, жилищни, Портфолио