Menu

Преустройство и реконструкция на хотел „България”,гр. Бургас

14

Вътрешно преустройство и реконструкция на хотел „България”- ул.”Александровска”21, по плана на цгч на гр. Бургас
Идеен, Технически и Работен проект– 2018-2019 година
Хотел „България” е бизнес хотел категория „четири звезди”. Сградата на хотела е знакова сграда за архитектурата на България и Бургас от 70-те години на миналия век, построена по проект на проф.арх. Евлоги Цветков и арх.Тодор Кожухаров.
Извършваните промени целят модернизация и осъвременяване да хотела, като намесите запазват максимално съществуващите фасади като характер и материали. Разработката за нов подземен и надземен пакринг пред главния вход на хотела предвижда озеленяване и благоустрояване на контакната зона с ул.”Александровска”.
Брутна площ ниско тяло - 9232 кв. м.
РЗплощ на високо тяло - 8878 кв. м.
Обща площ на хотела - 18 110 кв. м.
Обща площ нов паркинг - 3400 кв. м.

категория:   hotels, Портфолио, хотели