Menu

Туристическо селище “Рупите” – 1998 г.

инвеститор BPM – Stuttgart
Туристическото селище е проектирано като продължение на възстановителния комплекс в с. Марикостиново и има за цел да обслужи близките и придружителите на пациентите в комплекса. Селището включва приемно-хранителен блок с разгъната площ 1850кв.м., обекти на търговията и услугите – 240кв.м., хотелска част – 3130кв.м., покрити паркинги – 370кв.м., спортен център – 1560кв.м. с открит и покрит плувен басейн.

категория:   urban planning, градоустройство, Портфолио