Menu

Централен офис на банка “Инкомбанк” – гр.Омск, Русия

инвеститор “Инкомбанк”
Извършено е преустройство на сграда - паметник на архитектурата , от края на XIX век в представиелни офиси на ръководството на банката. Запазен е съществуващият стил “Сецесион”, като са използвани съвременни строителни технологии и материали.

категория:   public, обществени, Портфолио