Menu

Цех за студена обработка на метали „Веситон“, гр. Ботевград

Новите цехове са пристройки към съществуващи производствени сгради, едноетажно производствено помещение и административна част на два етажа, с покривни панели AQUARIUS и разстояние до 19.00 м, редуващи се със сводести ивици  от LT-ламарина (алуцинк) или поликарбонат в зоните за естествено горно осветление. Покривните Т-панели “AQUARIUS ” в производствената част остават видими. Фасадите са решени с термопанели.
Разпъната площ 3100 кв.м.

категория:   industrial, Портфолио, промишлени