Menu

Цех за метални палети „Палемонтех“, гр. Монтана

ЗП 5 075 кв. м.
РЗП 5 640 кв. м.
Основна сграда състяща се от административно-битова част на два етажа и производствено - складово хале на един етаж. Сложна във функционално и технологично отношение сграда. Фасади оформени с фасадни панели в контрастни цветове - червен, графит и светло-сребрист.

категория:   industrial, Портфолио, промишлени