Menu

Mногофункционална сграда „Марина Бургас“, гр. Бургас

Реконструкция на складова сграда по кк на гр. Бургас в сграда със смесено предназначение - офиси, ресторант, хотел, апартаментен хотел и закрит паркинг, кв.1 по плана на цгч, гр. Бургас Бившата складова сграда за съхранение на тютюн е разположена в старата част на пристанищен комплекс Бургас – изток. Шестетажната сграда е подложена на значителна реконструкция, за да вмести новите разнообразни функции. Разположението на брега на пристанището, с възможност да се възприема от морето и сушата, определя фасадното решение да бъде с елементи в окрупнени форми. Голямата дълбочина на сградата е довело до оформянето на два вътрешни двора и максимално „отваряне” на фасадите чрез едроформатно остъкляване. Плътните части са вентилируемите фасади от широкоформатен гранитогрес и облицовка от алуминиев композит.
Идеен и Технически проект – 2017-2018 г.
Застроена площ - 2 414 кв. м.
Разгъната застроена площ - 14 484 кв. м.
Общ капацитет на обекта - 1 040 посетители
Реализация - 2019 г.

категория:   public, обществени, Портфолио