Menu

Реконструкция на ресторант “Пчела”, гр. София

Проектът за реконструкция и разширение на ресторанта обхваща събаряне на част от съществуващата търговска зала на чието място се предвижда нова сграда със сутерен и покрив-тераса, която през топлите месеци ще функционира, като виенска сладкарница. Новият проект запазва връзката със съществуващата градина, като по този начин оформя един завършен ресторантски комплекс.

категория:   public, обществени, Портфолио