Menu

Редови къщи , кв. Драгалевци, гр. София

Проектът включва две групи сключени застройки, с общо 7 редови жилища. Групата с ориентация север-юг съдържа 4 еднофамилни жилищни сгради, а групата изток запад е от 3 къщи. Жилищните сгради се обслужват от обиколна автомобилна алея от север и запад. На всяка къща е предоставен малък самостоятелен двор, откъм доброто изложение, предвиден за озеленяване.

категория:   residential, жилищни, Портфолио