Menu

Производствена сграда за пластмасови опаковки в п.с.з. Мрамор, гр. София

В имота са ситуирани две сгради. Основната, разположена в югоизточния ъгъл на имота, е трапецовидна в план. В нея се помещават производствено складова част и административни офиси. Втората е изцяло складова и има правоъгълна форма. Складовата сграда е решена с метална носеща конструкция и ограждащи стени от фасадни сандвич панели с пълнеж от минерална вата. Основната сграда е разделена конструктивно на две части. Двуетажната част е с монолитна стоманобетонова конструкция, а едноетажната е с метална носеща конструкция. При металната част фасадните стени са решени от сандвич панели с пълнеж от мин.вата, а при масивната част за фасадно ограждане са използвани панели, зидани стени с облицовка и окачена фасада. Общата РЗП на обекта е 2251.61 кв. м.

категория:   industrial, Портфолио, промишлени