Menu

Православен храм „Св.Георги“, Панчарево, гр. София

Обектът е разположен в Панчарево, София. Имота включва осем жилищни и една обществено-обслужваща сграда, които образуват жилищен комплекс ”Бяла черква”. Църквата  е разположена в североизточният ъгъл на имота.
Входът е от запад през външно преддверие. Следва  вътрешно предверие и основното помещение на църквата – наосът- квадратно в план, решено изцяло симетрично. На изток, в зоната на олтара, то завършва с полукръгла апсида. Над централното пространство на църквата е предвиден стоманобетонен покрив с кобилично напречно сечение, а в центъра му е разположен полусферичен купол над цилиндричен барабан.
Фасадите са оформени с два вида каменна облицовка – бял камък и травертин.
- застроена площ - 109,59 кв.м
- разгъната застроена площ  - 117,71 кв.м

категория:   public, обществени, Портфолио