Menu

Покритие на открита тераса към ресторант, Феризай, Косово

Местонахождение: бензиностанция "HIB", гр.Феризай, Косово.
Идеен проект в три варианта.
Два варианта на опънати мембранни покрития от 4 конични елемента в едното направление, комбинирани с обърнат централен конус.
Един вариант със вантова стоманена конструкция, дъговидно прозрачно покритие и подвижна система за засенчване.

категория:   public, обществени, Портфолио