Menu

Мебелна къща “Лабиринт”, кв. Люлин, гр. София

Търговска сграда “Лабиринт”, след реализиране на пристройката и надстройката е с брутната площ 19 635 кв. м., от която търговски площи 9959 кв. м. офис площи 4830 кв. м. паркинги 4846 кв. м. Новото обемно пространственото решение постига единство във въздействието и доминиране на търговските зали в общия обем на сградата. Така сградата е с шест надземни и два подземни етажа с търговски зали на четири нива, свързани с етажите на съществуващата сграда и два офисни и два подземни с паркинги.

категория:   public, обществени, Портфолио