Menu

Mагазин “Домко“, гр.София

Триетажна сграда със сутерен с три функции – търговска, складова и офисна с обща площ 5536,52 кв.м. Две търговски нива и офисен етаж пространствено обединени чрез въздух през 3 етажа с горно осветление.

категория:   public, обществени, Портфолио