Menu

Конгресен Морски Център, гр.Бургас

Устройствена концепция и идейно решение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на черно море с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к. м. до 4 к. м. – пристанище Бургас. Проектирана като конкурсна задача за участие в открита обществена поръчка в рамките на консорциум „Конгресен Морски Център Бургас 2016“ ДЗЗД.
Проект           2016
Локация        Бургас
Площ             7695 м²
Клиент           Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
Сградата на конгресния и научно изследователски център е част от зоната за обществен достъп на гр. Бургас и е разработена в съответствие с концепцията за бъдещото развитие на района. Ето защо, освен самата сграда, настоящата разработка включва още сцена на открито в непосредствена близост до нея с амфитеатър за около 300 зрители, зони за експозиции и отдих, пешеходна пасарелка към стената на вълнолома, запазване на един от крановете и преустройването му като панорамна площадка с кафе - бар.
Самата сграда е ситуирана югоизточно от сградата на Магазия 1 и се намира в непосредствена обемно-пространствена връзка както с нея, така и с пространството към новата морска гара. Това местоположение ѝ осигурява отлична видимост от морската градина на север, от пристанището на запад и от морската гара на юг. Характерно за съществуващите сгради – магазия и морска гара, е техният подчертано хоризонтален силует. Това дава възможност за изграждане вертикален акцент точно на мястото, където пристанищния кей прави чупка на юг. Тази даденост, заедно с близостта до сградата на Магазия 1 е предопределила обемно-пространственото и силуетно решение на новия център. В северозападната си част – той е по-нисък и хоризонтален, без да конкурира или доминира над обема на магазията. На югоизток обемите нарастват терасовидно във височина, оформяйки характерен и динамичен силует. Тази градация на обемите е водеща и при функционалното зониране на сградата – едноетажна, многофункционална зала в близост до магазията и терасовидно нарастващ обем с по-малки зали, офиси, ресторант и т.н в посока на морската гара.

категория:   public, обществени, Портфолио