Menu

Казино “Блиц-клуб”- гр.София, бул. “Витоша” 41

инвеститор “Блиц трейд къмпани”
Казиното е с тесен фасаден фронт, но ”египетският” стил го прави особено отчетлив сред околната застройка. Приглушеното осветление, орнаментите по стените и колоните правят атмосферата на клуба, като в “египетска” гробница. Внушението за богатство и пищност се усилва от всички елементи на интериора - специален модулен мокет, детайли от камък на двата бара, месингови “лотуси”, цитати на египетски релефи и фигурален фриз, опасващ цялото заведение.

категория:   public, обществени, Портфолио