Menu

Административно-складова сграда на „EGT“, с. Лозен, гр. София

Административно складова сграда с безвредно производство на EGT в с. Лозен, София. Сградата е триетажна със сутерен и е решена като един обобщен архитектурен обем с Т образна форма с отстъпи към страничната регулация и дъното на имота на последния етаж. Фасадата е комбинация от “Еталбонд” и стъкло в административната част и сандвич-панели в производствено-складовата част.
площ на имота: 3776.00 кв. м.
разгъната застроена площ: 3930,02 кв. м.

категория:   industrial, Портфолио, промишлени