Menu

Жилищна сграда м.в.з.”Симеоново Cевер” , гр. София

Имот във вилна зона „Симеоново Север”, силно издължен в посока север-юг , с площ 2236 кв. М. и разгъната застроена площ на сградата 1781.00 кв. м. Сграда от девет триетажни, еднофамилни жилища, обединени в един компактен обем. Къщите са с отстъп помежду си в план и във височина. По този начин се четат отделните двойки къщи и при обща дължина над 60 метра се запазва мащабът на малоетажното застрояване.

категория:   residential, жилищни, Портфолио