Menu

Реконструкция и разширение на SPA-хотел “Девин”, гр. Девин

Обектът обхваща реконструкцията и разширението на съществуващ хотел, построен през 1972г. Предвижда се нов блок в които се помещават кабинети за здравнокозметичи процедури, басейни с минерална вода и фитнес. Променя се плановото разпределеие на стаите за гости, като се предвижда тяхното разширение и обединение. Това води до ново третиране на фасадите, където се прилагат дървени обшивки и минерални мазилки.

категория:   hotels, Портфолио, хотели