Menu

Преустройство на театрална зала в казино – гр.Нижни Новгород, Русия

Казиното е проектирано в театрална зала и прилежащите й помещения на сградата от края на XIX век. Главният вход, приемните фоайета с гардероби и тоалетни за посетители са изцяло нови. Игралната зала заема по-голямата част от основното ниво на бившата театрална зала. Сцената и грим- ъорните към нея са преустроени за вариететни програми. В сутерена е предвиден кухненски блок, обслужващ ресторант- ската част на казиното. В целия интериор е запазен и дораз- вит стилът и характерът на сградата.

категория:   public, обществени, Портфолио