Menu

Православен храм „Свето Благовещение”, ж.к.”Дружба”-2 част, гр.София


Проект: 2010 г.
Реализация: 2020г.
Локация: ж.к. "Дружба", гр. София
Площ: 215 кв.м.
Клиент: Българска православна църква

категория:   public, обществени, Портфолио