Menu

Жилищна сграда – гр.София, м.”Симеоново-север”

Жилищната сграда е на два етажа и сутерен, достъпен от двора. Композицията на сградата е изградена от два пресичащи се обема – едноетажен и двуетажен, слизащи по терена, с отделни покриви. Фасадите са решени като комбинация от каменна облицовка в цокълния етаж, дървени обшивки по стрехи и минерална мазилка.

 

категория:   жилищни, Портфолио