Menu

Заведение за бързо хранене „К- Експрес”, Камбаните Бизнес Център

Обектът е разположен в сградата на „Камбаните Бизнес Център“. Най-общо с функционалното си разпределение обектът запазва съществуващото положение, като промените произтичат от специфичността на  дейности, предвидени да се развият в него.
„Зона за самообслужване“
Достъпът до „Зоната за самообслужване“ за посетители е през тази за хранене и се осъществява чрез поставянето на ограждащи елементи, тип прегради и бариери, без стоп-елемент. В тази зона се разполага технологично оборудване за обслужване на клиентите. До стената към помощната кухня се разполага технологично оборудване, от типа „show-cooking”, за подготовка и обработка на хранителните продукти.
„Зона – зала за хранене“
Зоната, предназначена зазала за храненее достъпна директно от фоайето на сградата. Обзавеждането е групирано така, че да се осигури достъп до „Зоната за самообслужване“ и до дворното пространство. В зоните за хранене се разполагат маси за хранене с височина – 72, 90 и 110 см и с подходящи за тях места за сядане. До свободностоящите колони са разположени високите плотове за хранене. Над високите 110 см плотове се окачват обеми от плоскости с покритие от HPL, червен цвят и кантове- светло дърво с вградени в тях осветителни тела. Повърхността на свободностоящите колони се покрива с фирмен тапет с изображение, в долната им част се монтират дървени елементи във вид на ламперия.

категория:   интериори, Портфолио