Menu

Вътрешно преустройство и реконструкция на хотел „България”, гр. Бургас

Вътрешно преустройство и реконструкция на хотел „България”- ул.”Александровска”21, по плана на цгч на гр. Бургас
Идеен, Технически и Работен проект– 2018-2019 година

Хотел „България” е бизнес хотел категория „четири звезди”. Сградата на хотела е знакова сграда за архитектурата на България и Бургас от 70-те години на миналия век, построена по проект на проф.арх. Евлоги Цветков и арх.Тодор Кожухаров.

Извършваните промени целят модернизация и осъвременяване да хотела, като намесите запазват максимално съществуващите фасади като характер и материали. Разработката за нов подземен и надземен пакринг пред главния вход на хотела предвижда озеленяване и благоустрояване на контакната зона с ул.”Александровска”.

Брутна площ ниско тяло – 9232 кв. м.
РЗплощ на високо тяло – 8878 кв. м.

Обща площ на хотела – 18 110 кв. м.
Обща площ нов паркинг – 3400 кв. м.

категория:   Портфолио, хотели