Menu

Централен офис на банка “Инкомбанк” – гр.Омск, Русия

/инвеститор “Инкомбанк”/
Извършено е преустройство на сграда – паметник на архитектурата , от края на XIX век в представиелни офиси на ръководството на банката. Запазен е съществуващият стил “Сецесион”, като са използвани съвременни строителни технологии и материали.

 

категория:   обществени, Портфолио