Menu

Цех за студена обработка на метали

Цех за студена обработка на метали на “ВЕСИТОН” ООД, – гр. Ботевград
Новият цех е пристройка със сложна геометрия към две съществуващи производствени сгради, едноетажно производствено помещение и административна част на два етажа, които напречно се монтират покривни панели AQUARIUS с подпорно разстояние до 19.00 м, редуващи се със сводести ивици послоен монтаж от два слоя LT-ламарина (алуцинк) и минерална вата между тях или поликарбонат в зоните за естествено горно осветление. Покривните Т-панели “Aquarius” в производствената част остават видими. Фасадите са решени с термопанели.
Разпъната площ 2 430 кв.м.

категория:   Портфолио, промишлени