Menu

„ПАЛЕМОНТЕХ“, Монтана

ЗП 5 075 кв. м.
РЗП 5 640 кв. м.

Основна сграда състяща се от административно-битова част на два етажа и производствено – складово хале на един етаж. Сложна във функционално и технологично отношение сграда. Фасади оформени с фасадни панели в контрастни цветове – червен, графит и светло-сребрист.

категория:   Портфолио, промишлени