Menu

Складово-производствена сграда с административна част, кафе-сладкарница, електро- и железарска работилници на „ЕДЕМ Д2” ЕООД , м. „Герман”, район Панчарево, София

Производствено – офисната сграда на “Едем Д2” ЕООД със застроена площ 1618 кв. м. и РЗП 4227 кв. м. е свободностояща триетажна със сутерен, решена като композиция от два обема – цилиндричен на главния вход и паралелепипеден на складово-производствената част. Цилиндричният обем е с керамична вентилируема фасада, стълбищните клетки – с „Еталбонд”, а производствената – с панели.

категория:   Портфолио, промишлени