Menu

Реконструкция на складова сграда, гр. Бургас

Реконструкция на складова сграда по кк на гр. Бургас в сграда със смесено предназначение – офиси, ресторант, кафе-аперитив, хотел, банков офис и закрит паркинг, кв.1 по плана на цгч, гр. Бургас

Бившата складова сграда за съхранение на тютюн е разположена в старата част на пристанищен комплекс Бургас – изток. Шестетажната сграда е подложена на значителна реконструкция, за да вмести новите разнообразни функции. Разположението на брега на пристанището, с възможност да се възприема от морето и сушата, определя фасадното решение да бъде с елементи в окрупнени форми. Голямата дълбочина на сградата е довело до оформянето на два вътрешни двора и максимално „отваряне” на фасадите чрез едроформатно остъкляване. Плътните части са вентилируемите фасади от широкоформатен гранитогрес и облицовка от алуминиев композит.

Идеен и Технически проект – 2017-2018 год., 2019 год – в процес на изпълнение.
Застроена площ – 2 414 кв. м.
Разгъната застроена площ – 14 484 кв. м.
Общ капацитет на обекта – 1 040 посетители

категория:   обществени, Портфолио