Menu

Реконструкция и интериор на комплекс “Плиска в Филях”, гр. Москва, Русия

Преустройство и разширение на съществуващ ресторант от началото на 60-те години на миналия век. Новият облик на заведението носи духа на архитектурата от времето на българското възраждане. Използвани са характерни материали , като керемиди, бели мазилки, каменни облицовки и дъсчени обшивки.

категория:   интериори, Портфолио