Menu

Пристройка и преустройство на търговска сграда „Лабиринт” с ресторант, м.п.з.“Север“, Бургас

Търговска сграда Лабиринт с ресторант в Бургас – пристройка и преустройство на мебелна къща САКАР в четириетажно тяло със сутерен и складова сграда. брутна площ 20 352 кв. м.

категория:   обществени, Портфолио