Menu

Къща за гости „Бавария”, м.Тремошница, общ.Сандански – – обща РЗП 870 кв. м.

Обектът е разположен на десния бряг на река Санданска Бистрица, по пътя за „Попина лъка“. Преустройват се две съществуващи сгради в хотел, с 10 стаи и апартамента, зимна градина и ресторант. Новите покриви са от естествени каменни плочи с наклон 50°, покрити с естествени каменни плочи. Стрехите са с фасонирани видими ребра и дъсчена обшивка. Елементи от покривната конструкция са изнесени пред фасадните плоскости и са подпрени от дървени конзоли с подкоси. Използвани са декоративни дървени елементи и характерни парапети от дърво. Стръмните покриви и „фахверковите“ фасадни декорации напомнят за атмосферата на традиционната алпийска и баварска архитектура.

категория:   Портфолио, хотели