Menu

BOURGAS TRADE CENTER

На всеки етаж от сградата е разположена самостоятелна търговска зала. Конструктивният модул 9/9м осигурява универсалност на търговските площи. Сградата е композиция от три паралелепипедни обема. Основният обем е решен със светло сиви фасадни панели. Стълбищната клетка и наддадения втори етаж рамкират главният подход, който е подчертан с големи витрини потънали зад облицовани в бяло колони. Наситено червени панели, детайли в бял алуминий и едроразмерно остъкляване допринасят за съвременното излъчване на сградата.
площ на имота: 2500.00 кв. м
разгъната застроена площ: 3162.19кв. м

категория:   обществени, Портфолио